Svet-Stranek.cz
v posádce Kostelec nad Labem
Historie a současnost pontonového útvaru

Historie pontonového útvaru:v posádce Kostelec nad Labem

Historie pontonového útvaru

HISTORIE PONTONISTŮ V KOSTELCI NAD LABEM

Historie začíná u 52. pontonového pluku (VÚ1736), který se vytvořil v listopadu 1950 v Bratislavě. Pluk byl bezprostředně podřízen velitelství 2. vojenského okruhu (od roku 1965 Východního vojenského okruhu) a skládal ze dvou pontonových praporů, technické roty a lodní roty (po krátké době byly sloučeny do mostního praporu), plukovní školy a velitelské roty. Do složení pontonového praporu náležely tři pontonové roty a později i jedna rota přepravních prostředků.

V srpnu 1958 došlo k redislokaci pluku do Komárna.

 

Z pluku byl v červnu 1961 vyčleněn jeden prapor jako samostatný 73. pontonový prapor (VÚ 2499), a redislokován do posádky Kostelec nad Labem. Útvar nejprve podléhal velitelství 4. armády, ale na sklonku srpna 1967 byl předán do složení vojsk Západního vojenského okruhu, tj. reorganizované 1. armády.

K 1.9.1969 byl rozšířen na 73. pontonový pluk (VÚ 2122) a podřízen velitelství nově vytvořeného Západního vojenského okruhu v Táboře.

Další reorganizace útvaru následovala v listopadu 1986, kdy se z něj stala 10. pontonová brigáda (VÚ 5650),tvořená 101. pontonovým praporem (VÚ 4909) a 10. přepravním výsadkovým praporem(VÚ 5001), které měly v případě potřeby doplnit 102. až 104. pontonový prapor.

V říjnu 1992 brigáda prodělala reorganizaci, v jejímž rámci jako samostatný útvar zanikl 101. pontonový prapor a stejný osud potkal v prosinci 1993 i 10. přepravní výsadkový prapor. Rok 1994 přinesl změnuv názvu nadřízeného velitelství, které se z Vojenského velitelství Západ (vytvořeného 1.1.1992 na základě velitelství Západního vojenského okruhu) transformovalo na velitelství 1. armádního sboru, působící i nadále v posádce Tábor.

V průběhu roku 1995 byla brigáda předurčena proplnění úkolů územní obrany.

V červenci 1997 proběhla reorganizace brigády na 4. mobilizační základnu (VÚ 7366), která podléhala nově vytvořenému Velitelství vojska územní obrany vTáboře. 
V listopadu 2003 byl útvar reorganizován na Základnu ženijní techniky a materiálu.


Vzpomínky na účast pontonových jednotek při záplavách na Dunaji v roce 1965