Svet-Stranek.cz
v posádce Kostelec nad Labem
Historie a současnost pontonového útvaru

Akce:v posádce Kostelec nad Labem

Akce

Akce 1. a 2. Setkání organizoval výbor ve složení: Miloš Hadrbolec, Mirek Bárta, Jan Raška.
Akci 50. výročí organizoval náčelník VZ 4218 mjr. Ing. František Hamšík.
Akci k 55. výročí ponpr organizoval mjr. Ing. František Hamšík. Následné 3. setkání organizoval Mirek Bárta.


3. SETKÁNÍ V ROCE 2016

Dne 23. října 2016 se v Kostelci nad Labem sešli bývali příslušníci velitelského sboru 73. pontonového praporu, který slavil 55. výročí svého vzniku. Na základě pozvání současného velitele útvaru mjr. Ing. Hamšíka,se v dopoledních hodinách konala oficiální část oslav, včetně ukázky techniky a prohlídky kasárenských objektů. 

My veteráni jsme využili příležitosti, a odpoledne jsme pokračovali v setkání včetně dalších bývalých vojáků z povolání a občanských pracovníků, pozvaných bývalým velitelem 10. pontonové brigády genmjr. Ing. Pavlem Krajčovičem a organizátorem setkání pplk. Miroslavem Bártou.

Celkem se sešlo 47 bývalých i současných vojáků z povolání a 3 občanští pracovníci. Po úvodním slovu genmjr. Krajčoviče a exnáčelníka ženijního vojska AČR plk. Ing. Josefa Němce CSc., pokračovala neformální beseda o minulosti a přítomnosti armády ČR až do pozdních večerních hodin.

Vznikla zde nová spojení a přátelství se závěrem, že takováto setkání budeme častěji opakovat.

Další fotografie jsou uloženy na "rajčeti"

Oslavy 50. výročí založení útvaru v Kostelci nad Labem

Dne 7. 10. 2011 se konala oslava 50. výročí založení útvaru v Kostelci nad Labem v areálu Vojenského zařízení 4218. Účastníky oslav přivítal náčelník zařízení major Ing, František HAMŠÍK. Ve svém projevu k zúčastněným vzpomenul na historii útvarů, které byly v posádce Kostelec nad Labem zřízeny. Připomněl jejich výsledky a úspěchy a podíl některých příslušníků. Nezapomněl přítomné seznámit i se současnými úkoly vojenského zařízení. Potom účastnici prošli areálem kasáren a parkem techniky. Na závěr se všichni sešli v tělocvičně, kde si zavzpomínali na svoje působení v posádce Kostelec nad Labem. 

2. SETKÁNÍ V ROCE 2010

Vážený příteli.
Rok se sešel s rokem a opět je tu setkání vojáků z povolání kteří sloužili v Kostelci nad Labem u ženijního vojska. Setkání se uskuteční v motorestu na benzínové čerpací stanici u hřiště.
Potvrzením tvé účasti bude zaslání finanční částky 350,- Kč na adresu Juraj Horňák, Na Sídlišti 765, Kostelec nad Labem.
Další informace na telefonu
605 064 961 - Raška Jan
731 873 605 - Bárta Miroslav


1. SETKÁNÍ V ROCE 2009